Jarosław Łukasik

Radny Rady Miejskiej w Alwerni
Regulice (okręg wyborczy nr 14 - Regulice Górne)
Czy uważasz, że Gmina powinna dofinansowywać wymianę pieców C.O. na nowoczesne?


Oddanych głosów: 43

Kalendarz wydarzeń

Formularz kontaktowy

Data: 2017-04-27 
Drukuj Wyślij link

Podział "wolnych środków" na rok 2017.

Szanowni mieszkańcy.
Na dzisiejszej, burzliwej, Sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Zostały podzielone tzw. "wolne środki". Dzięki współpracy z Tomaszem Siemkiem - Burmistrzem Gminy Alwernia oraz większością radnych wypracowany został następujący ich podział dla Regulic i Nieporazu:

1. Przebudowa ul. Grzmiączka w Regulicach - 10.000 zł (uzupełnienie kwoty zaplanowanej w tegorocznym budżecie o dodatkowe 10.000 zł)

2. Remont ul. Podskale w Regulicach - 30.000 zł (remont w mojej ocenie najbardziej zniszczonego odcinka tej ulicy na odcinku od ul. Podskale 9 w kierunku Górnych Regulic, około 200 m)

3. Doposażenie placu zabaw w Nieporazie - 5.000 zł (uzupełnienie wyposażenia placu o dodatkową atrakcję)

4. Remont pomieszczeń w Remizie OSP Regulice - 35.000 zł (wkład własny [50%] Gminy w ramach programu Małopolskie Remizy)

5. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Piwnicznej w Nieporazie - 25.000 zł

6. Remont mostu na ul. Kolejowej w Regulicach - ok. 20.000 zł

7. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Regulicach pn. Krok po Kroku do Europy" w ramach EFS - 42.066,83 zł

8. Organizacja imprez sołeckich - razem Regulice i Nieporaz 9.000 zł

9. Zamontowanie nowych wiat przystankowych, 1 szt. przy ul. Tenczyńskiej w Regulicach i 1 szt. przy ul. Oblaszki w Nieporazie - około 8.000 zł

ponadto:

1. Zwiększyliśmy ogólną kwotę na remonty ulic (np. łatanie dziur) o dodatkowe 100.000 zł

2. Pozostała kwota "wolnych środków" w wysokości około 1.150.000 zł została pozostawiona z przeznaczeniem na wkład własny Gminy na termomodernizację szkół podstawowych w Regulicach i Alwerni.

Cieszę się niezmiernie, że dzięki stałej współpracy na linii Tomasz Siemek - Burmistrz Gminy Alwernia - Radni możemy realizować coraz więcej zadań.

O terminach realizacji poszczególnych zadań będę informował Was na bieżąco.

pozdrawiam
Jarosław Łukasik

 


 


Komentarze