Jarosław Łukasik

Radny Rady Miejskiej w Alwerni
Regulice (okręg wyborczy nr 14 - Regulice Górne)
Czy uważasz, że Gmina powinna dofinansowywać wymianę pieców C.O. na nowoczesne?


Oddanych głosów: 43

Kalendarz wydarzeń

Formularz kontaktowy

Data: 2015-10-23 
Drukuj Wyślij link

Zakończenie prac nad regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

16 października br. Komisja Komunalna, której przewodniczę zakończyła prace nad Regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na chwilę obecną projekt został przekazany do Burmistrza, aby ten wystąpił do UOKiK i Ministerstwa Rolnictwa o wydanie opinii. Jest to procedura niezbędna i konieczna. Po wydaniu takich opinii dopiero projekt zostanie przekazany do uchwalenia na Sesji.


 


Komentarze