Jarosław Łukasik

Radny Rady Miejskiej w Alwerni
Regulice (okręg wyborczy nr 14 - Regulice Górne)
Czy uważasz, że Gmina powinna dofinansowywać wymianę pieców C.O. na nowoczesne?


Oddanych głosów: 43

Kalendarz wydarzeń

Formularz kontaktowy

Data: 2015-09-12 
Drukuj Wyślij link

Próg zwalniający przy szkole i przejścia dla pieszych na ul. Tenczyńskiej.

TEMAT PIERWSZY

W ostatnim czasie na Facebookowej grupie "Regulice i Nieporaz" rozgorzała dyskusja na temat zamontowania progu zwalniającego przy Szkole Podstawowej w Regulicach. W efekcie tej dyskusji postanowiłem wystąpić do Pana Burmistrza Siemka o rozwazenie montazu takiego progu. Pan Burmistrza stwierdził, ze nie ma nic przeciwko, ale zastrzegł, ze umiejscowienie progu ma być zgodne z obowiązującymi przepisami, a dokładnie ze "SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKAMI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH"

Pismo w sprawie progu, które złozyłem do Burmistrza znajduje się tutaj: 

Na chwilę obecną Pan Burmistrz wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie mozliwości montazu progu. Pismo informujące o złozeniu takiego wniosku znajduje się tutaj: 

Na chwilę obecną czekamy na dalsze kroki w tej sprawie.

TEMAT DRUGI:

W związku z tym, ze za pierwszym razem Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie odmówił wykonania przejść dla pieszych na ul. Tenczyńskiej postanowiłem nie ustępować i ponownie zwróciłem się do Burmistrza Siemka, aby wystąpił do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Tenczyńskiej pomiędzy Regulicami a Nieporazem.

Pismo w sprawie przejść dla pieszych znajduje się tutaj: 

Informacja Burmistrza o przekazaniu pisma do PZD znajduje się tutaj: 


 


Komentarze